MDI schrijft weblog aan om reacties

Via About:blank ontdekte ik dat het Meldpunt Discriminatie Internet het weblog Jaggle heeft aangeschreven omdat enkele reacties op de post Ter Dood Steniging [sic] racistisch zijn. Het MDI sommeert om de reacties te verwijderen. Jaggle weigert dit omdat zij van mening is dat de reacties niet onder verantwoordlijkheid vallen van het weblog, maar van de reageerders zelf. Deze discussie is al vaker op de Nederlandse weblogs voorbijgekomen, onder andere bij de GeenStijl.nl/Stivoro-rel.

In deze discussie ben ik het met Jaggle eens. Ook de racistische opmerkingen zijn onderdeel van het publieke debat over (uitwassen van) de Islam. Bij eventuele strafbare feiten moet een weblog meehelpen met bevoegde instanties om de daders op te sporen. De berichten moeten echter niet al bij voorbaat worden verwijderd door de schrijvers van het weblog door een ‘dreigbrief’ van een onbevoegde instantie als het MDI. Inmiddels zijn er zowel bij About:blank en Jaggle flinke discussies losgebarsten.

Het MDI heeft in het verleden al eens laten zien zelf ook niet altijd even netjes te handelen. Karin Spaink schreef hierover in Netkwesties:

Een vieze modderpoel
Maroc.nl maakte een afspraak met het MDI om te bezien hoe ze dergelijke escalerende ruzies voortaan konden bezweren. Het MDI zegde die afspraak op het laatste moment af en weigerde een nieuw gesprek. Het meldpunt motiveerde deze opstelling later schriftelijk met de denigrerende opmerking “wij organiseren geen praatgroepjes bij een kopje thee”. Een nogal bevreemdende kwalificatie voor een instantie die volgens zijn eigen site veel aan voorlichting wil doen.
Kort daarna hoorde Maroc.nl via de pers dat het MDI “het helemaal gehad heeft met die site” en bij het Openbaar Ministerie aangifte tegen Maroc.nl had gedaan. MDI-directeur Ronald Eissens meldde voorts publiekelijk dat Maroc.nl niets dan “een vieze modderpoel” was. Maroc.nl had geen idee tegen welke berichten op zijn forum de aangifte zich richtte en het MDI wilde daar geen helderheid over verschaffen. Maroc.nl heeft ruim een jaar later nog niets van het OM gehoord. (…)

Wat is dat MDI eigenlijk? Op de site word je niets wijzer. Er staat uitgebreid uitgelegd hoe ze te werk gaan. Tussen neus en lippen vertellen ze dat ze door de overheid worden gesubsidieerd en dat ze hun inkomsten aanvullen door de “verkoop van producten (website design en onderhoud)”. Een meldpunt tegen discriminatie dat websites zit te bouwen?
Maar daarmee houdt het op. Wie werken er bij het MDI, wie zitten er in het bestuur? Hoeveel meldingen van discriminatie krijgen ze jaarlijks binnen en hoeveel daarvan beoordelen ze als terecht? Wat beschouwen ze precies als discriminatie? Gaat het alleen om anti-semitisme, of ook om moslimhaat? Vallen homofobe uitspraken volgens het MDI onder discriminatie?
Hoe vaak slagen ze erin de beheerders van webfora te overtuigen dat ze specifieke berichten beter kunnen verwijderen? Hoe vaak hebben ze aangifte gedaan? Hoe vaak leidde zo’n aangifte metterdaad tot een veroordeling? Hoe effectief is het MDI?
(Bron: Karin Spaink in Netkwesties)

1 comment
  1. Moet toegeven dat die ‘discriminatie’-schreeuwers zelf ook eens wat mogen relativeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *