Samenvatting, versie 2.0

Het was tijd voor een nieuwe samenvatting van mijn onderzoek. Inmiddels schiet het werk aardig op, hoofdstuk 3 Mediacracy is bijna klaar en zal snel online verschijnen.
De nieuwe samenvatting is in dit tekstbericht te lezen of te downloaden als PDF-bestand (98kB). Commentaar is welkom via mijn reactieformulier of in de reacties hieronder.

Samenvatting

Jeroen Steeman (http://www.minitrue.nl)
Communicatie- en informatiewetenschappen/Nieuwe media en digitale cultuur – Universiteit Utrecht
Versie 2.0: 28 april 2005

Inleiding

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2004 gebeurde er iets opmerkelijks tijdens de voorverkiezingen voor de Democratische presidentskandidaat. Vrijwel uit het niets stond Howard Dean ineens als een van de kanshebbers in de peilingen. De campagneleider van Dean for America, Joe Trippi verklaarde na afloop het succes doordat de campagne uitermate veel gebruik maakte van nieuwe media, in het bijzonder van het weblog van de campagne. Dat feit heeft bij mij de interesse opgewekt om in mijn scriptie te onderzoeken welke rol weblogs kunnen spelen in het politieke veld.

Studie

Deze scriptie schrijf ik ter afsluiting van mijn studie Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik ben in 2000 begonnen aan deze opleiding van het Instituut voor Media en Representatie van de Faculteit Letteren

Tijdens mijn studie heb ik me gespecialiseerd in de richting Nieuwe media en digitale cultuur. Deze specialisatie onderzoekt de gevolgen van nieuwe media in de maatschappij en het ontstaan van een digitale cultuur door het gebruik van nieuwe media.

Onderzoek

Mijn onderzoek zal zich vooral richten op de vraag of webloggende politici in staat zijn om de burgers meer bij (hun persoonlijke) politiek te betrekken. Daarvoor is het eerst van belang om de relatie tussen burgers, politiek en massamedia grondig te onderzoeken. Een politicus heeft immers de massamedia nodig om de burgers te bereiken.

Verder is voor het onderzoek van belang om eerst vast te stellen wat nu precies een weblog is. Een weblog is in principe een webpagina die posts in een chronologische volgorde weergeeft. Een weblog dat daarnaast nog gebruik maakt van extra functionaliteiten zoals commentaar, RSS en trackbacks beschouw ik als een zwaar weblog, een weblog zonder extra functionaliteiten is een licht weblog.

Vervolgens bekijk ik uit drie invalshoeken de relatie tussen politiek, burgers, traditionele media en weblogs. Eerst bespreek ik de rol van de nieuwsvoorziening in de communicatie van politici naar burgers. Aan bod komen onder andere de verschillende belangen die politiek, media en burgers hebben bij het tot stand komen van het nieuws.

Daarna bekijk ik de communicatie in de tegengestelde richting. Dit deel zal de mogelijkheden van de burger om deel te nemen aan het publieke politieke debat uitwerken. Eerst bespreek ik de huidige manier waarop het publieke debat tot stand komt en de rol van de traditionele media daarin. Daarna kijk ik of weblogs hierin extra mogelijkheden bieden voor de burgers om deel te nemen aan dit debat.

De derde invalshoek is die van de gemeenschapsvorming. Hier wordt verder ingegaan op de manier waarop weblogs politici kunnen helpen bij het voeren van een digitale campagne, waarbij het vormen van een eigen gemeenschap zoals Howard Dean dat deed, centraal zal staan.

Tenslotte zal ik politici en hun beleidsmedewerkers interviewen aan de hand van mijn bevindingen uit mijn onderzoek. Door middel van een aantal interviews hoop ik meer te weten te komen over de beweegredenen om een weblog te starten. Daarnaast ben ik benieuwd hoe politici denken over de aanbevelingen die ik opstel aan de hand van mijn onderzoek. Hier zal ik beschrijven wat de beweegredenen van politici zijn om te beginnen met webloggen en of ze vooraf bepaalde verwachtingen hadden van het gebruik van een weblog.

Weblog

Omdat ik mijn onderzoek zich voor het grootste gedeelte richt op weblogs, heb ik besloten om zelf ook met een weblog te starten. Vanaf juni 2004 schrijf ik regelmatig op Minitrue, te vinden op http://www.minitrue.nl. Hier schrijf ik over zaken die spelen in de blogosphere die te maken met mijn onderzoek of die op een andere manier interessant zijn. Ook schrijf ik regelmatig over de voorgang van mijn onderzoek en publiceer ik (concept)hoofdstukken online. Een overzicht van deze documenten staat op http://www.minitrue.nl/scriptie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *