EGP: “Digitale rechten zijn burgerrechten”

Vandaag heeft de Europese Groene Partij in Parijs een resolutie van de Spaanse Groenen aangenomen over de rechten van burgers op het internet. Simpel gezegd worden digitale rechten erkend als fundamenteel onderdeel van de al bestaande en erkende burgerrechten. De Groenen zijn altijd al de partij geweest die burgerrechten hoog in het vaandel hebben staan, het is fijn om te zien dat dat (ook op Europees niveau) ook geldt voor de digitale burgerrechten.

The right to share, the right to protect one’s privacy, freedom of expression, the right to learn, the right to access knowledge, the right to assembly, or consumer rights are amongst the common rights that apply in a digital world, hence they are Digital Rights.

De resolutie neemt een aantal standpunten in op verschillende thema’s om deze digitale burgerrechten verder te garanderen. Ik noem er een paar:

Vrije toegang tot informatie/auteursrecht

 • De digital divide tussen verschillende groepen in de wereld moet worden geslecht. Open toegang tot kennis verbetert de economische, sociale en culturele rechten van de wereldbevolking.
 • Belangrijke kennis moet vrij toegankelijk zijn. Nieuwe systemen van auteursrecht zoals Creative Commons moeten worden gestimuleerd.
 • De producten moeten worden geholpen om op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen. De groei van (commerciële) open source software toont aan dat dat mogelijk is.
 • Ook consumenten worden steeds meer producenten door de ontwikkeling van Web 2.0. Ook hun rechten moeten gerespecteerd worden.

Neutraliteit van technologie

 • Projecten met een publieke financiering moeten ook publiek toegankelijk zijn. Denk aan het gebruik van niet-open source livestreams van de publieke omroep.
 • DRM hindert gebruikers is het vrij gebruiken van hun informatie en moet daarom worden voorkopen
 • De koppelverkoop van hardware en software moet aan banden worden gelegd.

Privacyrechten

 • Anonimiteit op het internet moeten worden gegarandeerd. Een IP-adres moet worden behandeld als persoonlijke informatie.
 • De overheid mag het gebruik van persoonlijke encryptie van informatie niet verbieden.

Peer-to-peertechnologie

 • Het delen van informatie via peer-to-peer netwerken moet worden ondersteund als een recht op het delen van informatie
 • Delen en kopiëren voor persoonlijk gebruik mag niet worden vergeleken met diefstal, zeker niet als het gaan om het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.
 • Netwerkneutraliteit moet worden gegarandeerd. Overheid en providers mogen geen onderscheid maken tussen verschillende soorten informatie.

Vrijheid van meningsuiting

 • Bedrijven die meewerken aan een onderdrukkend regime of een niet-democarische staat die de burgerrechten niet rekend, moeten ook de verantwoordelijkheid delen in het beschermen van (digitale) dissidenten, niet in het helpen van het regime.

De originele tekst van de resolutie is beschikbaar op de website van de Europese Groene Partij.

2 comments
 1. Over het geheel genomen zijn dit prima uitgangspunten. Des te meer is het jammer dat er zo weinig van terug te vinden valt in het nieuwe beginselenprogramma dat op het congres in november moet worden aangenomen. We (werkgroep ICT) hebben het toch geprobeerd.

 2. Interesse in de andere zaken die op de Council van de Europese Groene Partij zijn besproken? Lees het weblog van delegatieleider Lot op Hyves.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *