Blogging, Journalism & Credibility

Collegastudent Bas Schutte meldt op zijn weblog een conferentie aan de Harvard Kennedy School of Goverment over de relatie tussen weblogs, journalistiek en geloofwaardigheid. Een onderwerp dat een sleutelrol speelt in zowel de scriptie van Bas (wanneer kunnen we ‘m nou lezen?) en in mijn scriptie.

Bas heeft korte samenvattingen gemaakt van enkele interessante artikelen, onder andere over Earn Your Own Trust, Roll Your Own Ethics: Transparency and Beyond van Bill Mitchell:

Mitchell bespreekt de betrouwbaarheid en transparantie van weblogs en journalistiek. De ethische punten van de journalistiek waar een journalist zich aan moet houden, in deze paper vooral het ‘nalopen van je bronnen’ en het ‘verbeteren van fouten en onwaarheden’, hebben ook betrekking op weblogs die een transparante manier van werken bezigen en een verantwoordelijke rol spelen in het weergeven van informatie en nieuws voor hun lezers.

De conferentie is live te volgen via webcast en IRC.