Bloggen voor de publieke zaak

Nienke Mulder heeft haar scriptie voor haar studie Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente afgerond met een scriptie over weblogs en politiek, in opdracht van Destemvan.nl.
In de scriptie besteedt Mulder aandacht aan de rechtstreekse communicatie tussen politici (en de overheid) en burgers. De scriptie bekijkt vooral de situatie vanaf de communicatiewetenschappelijke kant, waar mijn scriptie eerder een mediavergelijkend perspectief heeft en dus meer aandacht heeft voor de rol die de media spelen en voor thema’s als citizen journalism, waarbij burgers zelf op weblogs schrijven over politiek nieuws.

Op Destemvan.nl staat een uitgebreide samenvatting van de scriptie, daar is ook een versie in PDF te lezen.

Het weblog is één van de nieuwe media-toepassingen dat goed aansluit bij de aanbevelingen van de commissie Wallage over betere communicatie met de burger. Het onderzoek van Mulder concentreert zich dan ook op de manier waarop weblogs van lokale politici ingezet kunnen worden om de communicatie tussen overheid en burgers te verbeteren.
Het weblog kan een rol spelen in het openbaar maken en beschikbaar maken van informatie, bij het betrekken van burgers bij beleid, het aanpassen van informatie aan specifieke doelgroepen en het zorgt ervoor dat de politici bereikbaar zijn. Om communicatie mogelijk te maken moet er de mogelijkheid zijn om direct op het weblog te reageren. Op die manier is een dialoog en zelfs een discussie tussen burgers en politici mogelijk.
Bron: Destemvan.nl – Politici moeten aan het bloggen

Web-logpeiling geen reclamestunt, maar ook niet zwaar wetenschappelijk

Gert Meijboom van Destemvan.nl stelt in een post dat het onderzoek dat ik heb uitgevoerd niets meer dan een reclamestunt is.

Maar dat de Europese grondwet een ‘hot-topic’ is onder bloggers, is grote onzin. De meeste mensen die een weblogje draaien, hebben niets met politiek. Daarin verschilt de blogosfeer niet van de echte wereld. Dat zouden de makers van Web-log toch moeten weten, gezien de duizenden weblogs die ze zeggen te hosten. De presentatie van het ‘onderzoek’ is niets anders dan een misplaatst reclamestuntje.
Bron: Destemvan.nl – Peiling niets ander dan reclamestuntje

Graag wil ik daar even op reageren. Ik wil toegeven dat de PR-afdeling van Ilse Media mijn samenvatting van het onderzoek een flinke draai heeft gegeven. Dat kun je ook zien als je mijn voorgaande bericht, dat ik naar Ilse heb verstuurd, vergelijkt met het persbericht.
Niettemin kloppen de cijfers gewoon zoals ze door Ilse en mijzelf zijn gepubliceerd.

Uit de cijfers blijkt dus gewoon dat 48% van de ondervraagden aangeeft wel eens over de grondwet op een weblog te hebben gelezen, 22% zegt zelf op een weblog over de grondwet te hebben geschreven. Daaruit heb ik geconcludeerd dat “de discussie over de Europese grondwet en over het aankomende referendum ook in de online wereld van weblogs (…) een onderwerp [zijn] waarover regelmatig wordt geschreven.” Vooral het feit dat er meer bloggers van plan zijn om te gaan stemmen dan ‘normale’ mensen laat zien dat politieke zaken wel degelijk (meer) leven. (Zo merkt ook Jan van het Wereld Wijd(e) Web op in zijn post.)
In het bericht van Destemvan.nl zie ik geen cijfers die iets anders bewijzen. Ik vind het daarom ook erg jammer dat het onderzoek daarom meteen wordt geclassificeerd als “een misplaatst reclamestuntje”. De onderzoeksresultaten zullen ook gebruikt worden in mijn scriptie, die hopelijk in september klaar zal zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door gedurende een dag alle schrijvers van een web-log met een pop-up te vragen om enkele vragen in te vullen. We kregen 285 reacties terug. Natuurlijk is dit geen zwaar gedegen wetenschappelijk onderzoek, maar zo is het ook niet gepresenteerd. Het is een kleine steekproef onder de bloggers van Web-log.nl, die enkele interessante resultaten heeft opgeleverd.

Raadslid doet aangifte van weblogreactie, deel II

Destemvan.nl is het niet eens met de post van Frankwatching over de weblogrel in Den Haag, waarin Frank schrijft dat de traditionele media de gebeurtenissen compleet gemist hebben. Destemvan.nl stelt dat de kranten gewoon geen zin hebben om een ruzie van hobbyende bloggers te verslaan.

Volgens Frankwatching zijn de de traditionele media (dagbladen met name) journalistiek te kort geschoten, omdat ze de ontwikkelingen in deze zaak niet goed gevolgd hebben. Wat een onzin! Elke dag vinden er op weblogs meer en minder inhoudelijke discussies plaats. Maar dat is geen reden om elke scheldpartij, elke discussie journalistiek te gaan volgen. Hier klinkt eerder de wanhopige roep om aandacht van hobbyistische bloggers die bloggen verwarren met journalistiek bedrijven.
Bron: Destemvan.nl – Bloggen of journalistiek bedrijven