Belofte maakt schuld

Als je in je eerste post vertelt dat je in de volgende post uit de kleren gaat over een mysterieus mailtje, dan moet je dat ook doen! Dus bij deze de uitleg van het mailtje, de drijfveer achter mijn weblog.

Net nadat ik Jeroen gesproken had over mijn start in het basisonderwijs vroeg hij mij daarover te rapporteren op Minitrue.nl. Toeval of niet maar een dag later kreeg ik een mailtje van de ICT-co├Ârdinator op school over het gebruik van een weblog in het basisonderwijs:

Een weblog in het onderwijs kan op vele manieren gebruikt worden. De
leerkracht zelf kan een weblog maken en gebruiken ter ondersteuning van de
lessen. Een andere manier om een weblog te gebruiken is als communicatiemiddel vanuit de kinderen naar de ouders. Een weblog kan ook gebruikt worden als klassenweblog: het weblog wordt dan gebruikt als een portfolio waarin de kinderen zelf vertellen wat ze hebben gedaan en geleerd.

Eigenwijs als ik ben miste ik een andere optie: het weblog gebruiken als schrijfinstrument. Om zo je ervaringen als meester te delen met leerkrachten, studenten en andere geïnteresseerde, om de discussie over onderwijs te openen. Stilstand is achteruitgang, onderwijs blijft zich ontwikkelen en daarom moet er veelvuldig over gepraat en gedebatteerd worden. Zoals je begrijpt voelde ik mijn roeping!

Of mijn weblog daadwerkelijk een forum wordt waarbij verschillende deskundigen met elkaar in debat gaan om zo het onderwijs te verbeteren, dat valt nog te zien. Maar ik ga er in ieder geval voor zorgen dat er posts komen met mijn ervaringen als beginnende meester, zodat er ergens op gereageerd kan worden.