Amerikaanse journalisten over de blogosfeer

Frankwatching heeft een uitgebreide post geschreven over het artikel How journalists see the Blogosphere (PDF, 298kB) van Marci McCoy. Ik moet het zelf nog doorlezen, maar de conclusies zien er veel belovend uit.

Despite the inherent tension that exists between bloggers and mainstream journalists, theview on blogs from the mainstream media is not as condemning as perhaps many bloggers andeven journalists themselves believe it to be. Instead, journalists seem to regard the blogosphereas having great potential for influence and as particularly adept at providing forums for citizendiscussion to an extent unprecedented before the advent of the blog phenomenon. A finalquestion from the December 2004 survey asked whether journalists agreed or disagreed that inthe long run, political bloggers will likely improve the news production process, and 52 percentagreed that bloggers would improve the process, while 20 percent believed they would not. Only9 percent agreed with the statement that the political blog phenomenon is not good for the USpolitical statement, while approximately 68 percent disagreed.
Bron: Marci McCoy Roth – How journalists see the Blogosphere (PDF, 298kB)

Ik ben erg benieuwd naar een dergelijk onderzoek onder Nederlandse journalisten. Wie heeft er nog tijd (of geld) over om zo’n onderzoek uit te (laten) voeren?