Nederlands onderzoeksproject naar weblogs en politiek

Een paar weken geleden werd ik gemaild door dr. Gaby Sadowski-Rasters, onderzoeker aan de TU/e, waarin ze vertelde dat ze m’n scriptie erg interessant vond en me vroeg of we er een keertje over konden praten. Wat volgde was een erg constructief gesprek, waarin we hebben besloten om te proberen om een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op te zetten om de ontwikkeling van weblogs in de Nederlandse politiek de komende jaren op de voet te volgen. Het lieft in de vorm van een AIO-project.
Goed nieuws dus, maar dan zal er wel financiering voor het onderzoek moeten komen. In eerste instantie schrijven we de wetenschappelijke bureaus van de verschillende politieke partijen en overheidsinstellingen aan, maar we willen ook op zoek naar commerciële partijen die ons onderzoek willen steunen.
Heeft er iemand nog suggesties voor interessante partijen die ons onderzoek misschien willen ondersteunen?

Femke blogt, eindelijk!

Met enige trots kan ik melden dat het eerste bericht op het weblog van Femke Halsema eindelijk online staat. De afgelopen maanden heb ik het weblog geïnstalleerd, aangepast aan de layout van de GroenLinks-site, maar vooral ook advies gegeven over hoe bloggen nu echt in z’n werk gaat. Het weblog staat nu nog op http://www.test.femkehalsema.nl, maar wordt snel verplaatst.
Het is alleen jammer dat Femke nu meteen in negatieve zin moet merken hoe sterk de blogosfeer kan zijn, de kritiek op de nieuwe site van de Linkse Lente is niet van de lucht. (David Rietveld, Sargasso) En eerlijk is eerlijk, het lijkt inderdaad veel op desing met NG.

Noorse politieke vlogger

Via Choco en SmartMobs kwam ik terecht bij een artikel van de BBC over vlogger (video-blogger) Raymond Kristiansen. Kristiansen vlogt voor de Noorse liberate partij over de gebeurtenissen in de aanloop naar de Noorse verkiezingen.

Kristiansen says he is looking for perspectives on politics that will energise a new generation of Norwegian voters.
“Today in Norway, many youth are feeling disillusioned with politics,” he Kristiansen. “They feel that politics is all the same. And if I can interview people, put them online, it lowers the barrier.” (…)
“We don’t need the mainstream media to tell us what’s interesting anymore,” he says. “Millions of people want to tell their stories, and with video-blogging, they can tell their stories.”
Bron: BBC News – Vloggers get political in Norway

Kristiansen helpt mee met het organiseren van de conferentie over vloggen in Amsterdam, waar Frank-ly ook al over geschreven heeft.

Tips voor een progressieve blogosfeer

De bloggers Chris Bowers (o.a. MyDD.com) en Matt Stoller (Blogging of the President) hebben in het artikel Emergence of the Progressive Blogosphere:A New Force in American Politics een uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijkheden voor progressieve kandidaten in de Amerikaanse blogosphere. Het artikel staat vol met tips voor politici over hoe ze het meeste uit hun weblog kunnen halen. Verder bespreken Bowers en Stoller de verschillende manieren waarop conservatieven en progressieven met weblogs omgaan; in het eerste geval vooral top-down, en in het laatste geval veel meer bottom-up.
Al hoewel de aanbevelingen niet een-op-een zijn over te nemen voor de Nederlandse situatie, is dit artikel toch zeker een aanrader voor iedere (progressieve) politicus die zijn weblog serieus neemt.
(via Personal Democracy Forum)

Weblog Westerink kan imago Delfzijl schaden

Dat zegt de Groningse hoogleraar staatsrecht Engels volgens RTV Noord. Westerink is wethouder voor het CDA in de gemeente Delfzijl en houdt een ‘weblog‘ bij. (Dat eigenlijk geen weblg is, maar dat is voor een andere keer.)
Als ik echter zelf naar het bewuste interview (RealAudio) luister, dan hoor ik heel iets anders. De hoogleraar zegt dat Westerink voor zijn uitspraken op zijn site verantwoording moet afleggen aan het college en aan de gemeenteraad. En dat lijkt me nogal logisch.

Het Groningse gemeenteraadslid voor de VVD Remco Kouwenhoven heeft geen goed woord over voor dit “komkommernieuws”.

Zouden al die gemeenten die door webloggende raadsleden, wethouders, etc op de weblogkaart gezet worden ook geschaad kunnen worden? Of zou het wellicht meevallen? Misschien zou het een idee zijn om alle bestuurders een zwijgverbod op te leggen? Want tja, wat ze zeggen zou het imago van de desbetreffende gemeente wel eens kunnen schaden.
Bron: Remco Kouwenhoven – Westerink en komkommertijd

En ja hoor, de PvdA gaat vragen stellen in de raad over de teksten van Westerink, zo meldt RTV Noord. Luister voor de lol even naar de suggestieve vragen van de verslaggever. Petje af hoor voor deze puike onderzoeksjournalistiek.

(Via R-win.com)

Joe Trippi: Maak je eigen revolutie

Gisteren was ik aanwezig bij een lezing van Joe Trippi in Felix Meritis in Amsterdam, georganiseerd door de Amsterdam-Maastricht Summer University. Trippi was de campagnemanager van de Democratische presidentskandidaat Howard Dean. Ondanks de beperkte financiële middelen, klom Dean op tot (bijna-)favoriet in de peilingen. De oorzaak volgens Trippi: laat de burgers participeren in een open source-campagne.

Trippi sprak onder andere over het idee dat onder de meeste burgers leeft dat ze zelf geen verandering kunnen brengen in de huidige politiek. In hun eentje lukt dat inderdaad niet, maar door de mogelijkheid om zich via internet te organiseren ontstaan er nieuwe mogelijkheden. We treden het tijdperk van de empowerment binnen.
Deze empowerment moet je als politicus actief gebruiken, volgens Trippi. Laat de burgers maar meedenken over je campagne en laat ze ook zien dat je er iets mee doet.

Het “te pletter vliegen” van de Dean-campagne wijt Trippi aan de onervarenheid van zijn team. Dean had nog nooit een politieke campagne hoeven te voeren en de kids die zich aanmelden om mee te helpen hadden geen ervaring. Ook Trippi zelf was al lang niet meer in de presidentiële campagnes actief geweest. Het over en over herhalen van “the scream” (de uitbarsting van Dean in Iowa) was de finale slag.

Tenslotte sprak Dean over het belang van humor in een campagne. Iedereen heeft ongetwijfeld het Jib-Jab filmpje gezien waarin Bush en Kerry samen à la Southpark optraden. Dit kun je ook gebruiken om je campagne op te voeren. Zo werd de hond van Joe Trippi de aanvoerder van de “canine oureach for Dean”, waarna baasjes in heel Amerika hun honden aanmelden. De dag daarna kwamen er boze reacties; waarom had Dean gekozen voor honden en niet voor katten, wilde hij daar iets mee zeggen? Een speciale afdeling voor katten werd snel opgericht.

Een leerzame lezing van een bevlogen politicus. Het viel me op dat er gisteravond vooral veel mensen uit de politiek aanwezig waren, die een schril contrast vormen met de webloggers die ik de laatste tijd veel tegenkom op lezingen en congressen. Ik mag wel zeggen dat ik zo’n beetje de enige ‘vertegenwoordiger’ was van deze stroming. Laten we nu hopen dat de politiek gebruik zal maken van deze tips van Joe Trippi, en dat ze mij in dienst nemen natuurlijk.

De foto’s van Joe Trippi staan op mijn gehervernieuwde Flickr-fotopagina.

Flickr Tag Error: Bad call to display set '597378'

Een heftige middag in het Nederlandse medialandschap

Aan de ene kant van het Mediapark in Hilversum maakte John de Mol zijn plannen voor Talpa bekend en aan de andere kant probeerde staatssecretaris Medy van der Laan de kabinetsplannen om de NPS op te heffen te verdedigen. Dat ging haar slechter af dan ze had gedacht. Een kort verslagje staat op Medialog.
Wat vinden jullie eigenlijk van de plannen van het kabinet om de omroepen opnieuw de verzuiling in te jagen?

Bloggen voor de publieke zaak

Nienke Mulder heeft haar scriptie voor haar studie Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente afgerond met een scriptie over weblogs en politiek, in opdracht van Destemvan.nl.
In de scriptie besteedt Mulder aandacht aan de rechtstreekse communicatie tussen politici (en de overheid) en burgers. De scriptie bekijkt vooral de situatie vanaf de communicatiewetenschappelijke kant, waar mijn scriptie eerder een mediavergelijkend perspectief heeft en dus meer aandacht heeft voor de rol die de media spelen en voor thema’s als citizen journalism, waarbij burgers zelf op weblogs schrijven over politiek nieuws.

Op Destemvan.nl staat een uitgebreide samenvatting van de scriptie, daar is ook een versie in PDF te lezen.

Het weblog is één van de nieuwe media-toepassingen dat goed aansluit bij de aanbevelingen van de commissie Wallage over betere communicatie met de burger. Het onderzoek van Mulder concentreert zich dan ook op de manier waarop weblogs van lokale politici ingezet kunnen worden om de communicatie tussen overheid en burgers te verbeteren.
Het weblog kan een rol spelen in het openbaar maken en beschikbaar maken van informatie, bij het betrekken van burgers bij beleid, het aanpassen van informatie aan specifieke doelgroepen en het zorgt ervoor dat de politici bereikbaar zijn. Om communicatie mogelijk te maken moet er de mogelijkheid zijn om direct op het weblog te reageren. Op die manier is een dialoog en zelfs een discussie tussen burgers en politici mogelijk.
Bron: Destemvan.nl – Politici moeten aan het bloggen

Frankwatching over de Franse en Nederlandse grondwetcampagne

Frankwatching geeft een uitgebreide samenvatting van de rol die internet speelde in zowel de Franse als de Nederlandse campagnes rondom het referendum over de Europese grondwet.

Het lijkt erop dat weblogs invloed hebben gehad op het ‘nee’ dat in het kader van het Europese refererendum in Frankrijk en Nederland is uitgesproken. Eerder schreef ik hier al over het gebrek aan discussie binnen de Nederlandse politiek en pers. Burgers zoeken en vinden steeds beter hun weg op internet en nemen letterlijk en figuurlijk afstand tot politici en pers. Een maatschappij in verwarring.
Bron: Frankwatching – De kloof tussen politiek, pers en burgers

Buitenlandse pers: Iedereen kon nonsens uitkramen

De Volkskrant heeft vandaag een samenvatting van enkele buitenlandse commentaren. Mijn eigen commentaar is niet meer nodig.

Nederland is Nederland niet meer, voor de correspondenten van internationale persbureaus en buitenlandse kranten. Ze zijn geschrokken van de toon en uitkomst van het Nederlandse debat over Europese Grondwet. ‘Bange mensen stemmen nee.’
‘Ik heb niet één zakelijk argument gehoord in het gekrakeel over de Europese Grondwet. Nederland is niet meer in staat tot een rationeel debat.’ Helmuth Hetzel, correspondent voor Die Welt, en al twintig jaar inwoner van Nederland, kan zijn weerzin tegen zijn tweede vaderland nauwelijks verbergen. ‘Ik was destijds erg onder de indruk van het debat over euthanasie. Dat jullie zo’n gevoelig thema zo zakelijk en eerlijk durfden te bespreken. In dit referendum voerden angst en emotie de boventoon. Bij voor- en tegenstanders.’
Bron: de Volkskrant – ‘Iedereen kon nonsens uitkramen’ (registratie verplicht)