[3.4] Politieke weblogs

Er zijn weblogs over elk onderwerp dat je maar kan bedenken. Uitgebreide opsommingen van weblogs zijn te vinden op het eerder genoemde Eatonweb Portal en op het Nederlandse Weblog.pagina.nl. (1) Dat betekent dat er ook weblogs zijn die over politiek gaan. Deze paragraaf zal het subgenre van politiek weblog uitwerken en aan het einde geef ik enkele voorbeelden van politieke weblogs.

Definitie van politiek weblog

In het voorafgaande heb ik al besproken aan welke eisen een webpagina moet voldoen om een weblog te zijn. Een politiek weblog is dan logischerwijs een weblog dat schrijft over politiek. Een nauwkeurige beschrijving van politiek is echter moeilijk te geven. Zoals ik al in de inleiding heb verteld, wil ik de term politiek gebruiken in de meest brede zin van het woord. Politiek gaat aan de ene kant over het concreet besturen van een gemeente of land. Aan de andere kant gaat politiek ook over de principiële discussies die burgers en politici met elkaar voeren, bijvoorbeeld over democratie of ideologieën.

Als het aankomt op weblogs die over politiek schrijven, kunnen we onderscheid maken in twee typen. Ten eerste zijn er politici, dus gekozen volkvertegenwoordigers of benoemde personen, die zelf een weblog bijhouden. Ten tweede zijn er weblogs die schrijven over politiek, maar die niet door een politicus worden geschreven.

Politici schrijven op weblogs

Inmiddels zijn er in Nederland al een flink aantal politici aan het bloggen geslagen. De website Destemvan.nl (2) probeert een helder overzicht te geven van alle politici met een eigen webpagina of weblog, keurig ingedeeld op functie in de politiek.

Een van de eerste 'webloggende' bekende politici was Gerrit Zalm. Webloggende staat hier bewust tussen aanhalingstekens omdat de pagina op het randje zit qua definitie. De webpagina van Zalm is een online dagboek waarop hij per dag opschrijft wat zijn belevenissen zijn als minister van financiën. De pagina maakt geen gebruik van individuele posts op de homepagina, maar geeft een verslag per dag. Toch valt de pagina ook niet geheel buiten de definitie van het aanbieden van berichten die chronologisch zijn geordend. Het dagboek van Gerrit Zalm kan zich op het nippertje weblog noemen, maar is dan wel een hele lichte variant.

Het weblog van Jan Marijnissen geeft daarentegen een heel ander beeld. In een oogopslag kunnen we zien dat we hier met een weblog van doen hebben. De posts staan in omgekeerd chronologische volgorde op de homepage. Daarbovenop wordt er gebruik gemaakt van reacties, archieven, feeds en biedt de site een bescheiden linkoverzicht. Het weblog is een typisch voorbeeld van een zwaar weblog, er worden veel extra functionaliteiten gebruikt zoals ik die eerder beschreven heb.

Uit het overzicht van Destemvan.nl kunnen we zien dat er ook op regionaal en lokaal niveau een flink aantal politici gebruik maken van weblogs. Nienke Mulder organiseerde in februari 2005 twee discussieavonden voor haar afstudeerscriptie in samenwerking met Destemvan.nl. Bij die discussieavonden was ik ook aanwezig. Daar merkte ik dat deze raadsleden erg fanatiek bezig zijn met hun weblog, in tegenstelling tot sommige van hun landelijke collega's. Dat komt waarschijnlijk doordat landelijke politici door hun partij min of meer opgezadeld zijn met een eigen webpagina of weblog. De raadsleden beginnen uit eigen beweging een weblog, vaak als een mogelijkheid om verantwoording af te kunnen leggen aan hun achterban. Daarnaast kunnen raadsleden relatief gezien meer tijd vrijmaken om te schrijven op hun weblog, in vergelijking met landelijke politici die meestal een overvolle agenda hebben.

Weblogs schrijven over politiek

Naast de webloggende politici bestaan er ook weblogs van niet-politici die over politiek gaan. In dit type kunnen we weblogs onderscheiden die vrijwel alleen over politiek schrijven en weblogs die af en toe politieke onderwerpen aanstippen. Dat laatste komt vrij veel voor aangezien weblogs veel gebruikt worden om persoonlijke standpunten te verkondigen en iedereen heeft af en toe wel een mening over politieke onderwerpen.

Een voorbeeld van een weblog dat vrijwel alleen over politiek schrijft is BrechtjesBlogje. (3) Brechtje Paardekooper schrijft op haar weblog "over ambtenarij, politiek en bestuur. En andere leuke dingen." Ze komt er vrij voor uit dat haar politieke voorkeur ligt bij GroenLinks. Paardekooper maakt voor haar weblog gebruik van de weblogdienst Blogger en is in februari 2005 genomineerd voor een Dutch Bloggie , een prijs voor de beste weblogs, in de categorie politiek.

Een weblog aan de andere kant van het politieke spectrum is GeenStijl.nl. (4) Dit is een weblog dat schrijft over een breed scala aan onderwerpen, waaronder politieke zaken. Zo sprong het weblog met het volgende bericht meteen in op de discussie om grote jeeps, de zogenaamde SUV's uit het centrum van Nijmegen te weren.

Nijmegen links krakersbolwerk!
Om zo ontzettend moe van te worden. Ene Wouter van Eck van Groen Links wil grote auto's verbieden in Nijmegen. En aangezien GL de grootste partij in Nijmegen is, is de gemeenteraad al akkoord. Ok, grote auto's wekken afgunst, maar de manier waarop dit geniepige ventje zich al blij maakt dat alles wat bling bling doet en groter is dan zijn Suzuki Alto verboden zal worden is toch om kotsmisselijk van te worden. (...) Bekijk hier hoe leuk Nederland gaat worden als uitgemergelde groentevreters het in heel Nederland voor het zeggen krijgen. (5)

GeenStijl.nl hanteert op haar site een agressieve manier van schrijven, zoals we kunnen zien aan de hand van dit voorbeeld. De reacties die binnenkomen op het weblog nemen deze houding over van de schrijvers en dreigen soms nog een stapje verder te gaan. De redactie van GeenStijl.nl heeft wel eens moeten ingrijpen omdat er persoonlijk gegevens van personen in het commentaar gepubliceerd werden. Het is de makers van GeenStijl.nl al een paar keer gelukt om landelijk in het nieuws te komen met enkele onthullingen. Zo ontdekte het weblog in januari 2005 dat een medewerker van de Marechaussee uiterst geheime documenten per ongeluk deelde via een p2p-programma. (6) GeenStijl.nl is de grote winnaar geworden van de Dutch Bloggies 2005, onder andere met een prijs voor het beste politieke weblog.

[Volgende pagina >>>]

Voetnoten

 1. Weblog.pagina.nl, http://weblog.pagina.nl (21 februari 2005)
 2. Destemvan.nl, Links en logs,
  http://destemvan.net/component/option,com_bookmarks/Itemid,77
  (18 februari 2005)
 3. BrechtjesBlogje, http://brechtjesblogje.blogspot.com (21 februari 2005)
 4. GeenStijl.nl, http://www.geenstijl.nl (21 februari 2005)
 5. GeenStijl.nl, Nijmegen links krakersbolwerk! (20 oktober 2004),
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/002753.html (21 februari 2005)
 6. GeenStijl.nl, Medewerker Marechaussee lekt telefoontaps (28 januari 2005),
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/003396.html (21 februari 2005)