Conclusie

In dit hoofdstuk zal ik een korte samenvatting geven van alles wat ik besproken heb in deze nota en daar conclusies uit trekken om te kijken of ik mijn probleemstelling kan beantwoorden.

Renaissance
In het eerste hoofdstuk heb ik de ontwikkeling van de realistische schilderkunst in de Renaissance beschreven. Deze begon met Giotto die experimenteerde met perspectief in zijn fresco's in de Arenakapel in Padua. Andere schilders volgden zijn voorbeeld en ontdekten het perspectief en het realisme. Andrea Pozzo was eind zeventiende eeuw het meest ervaren in perspectief schilderen en hij creëerde een virtuele koepel in de Sant'Ignazio in Rome.

Computerafbeeldingen
Dit onderdeel heb ik in twee hoofdstukken gesplitst omdat hier duidelijk twee verschillende ontwikkelingen naast elkaar lopen. Aan de ene kant is ontwikkelde de interface zich van op tekst gebaseerd via iconen als 'verbeelding van programmafunctie' naar symbolen die staan voor verschillende programma's. In hetzelfde hoofdstuk heb ik de ontwikkeling van afbeeldingen op het internet beschreven, in vergelijking met de interface gaat deze juist de tegenovergestelde kant op. In het begin werden afbeeldingen juist gebruikt als symbolen om de inhoud van achterliggende pagina's aan te geven, later kunnen foto's makkelijker verstuurd worden en gaan afbeeldingen meer een decoratieve functie vervullen.
In het tweede hoofdstuk over computerafbeeldingen kwamen de videogames aan de orde. Door de steeds verbeterde techniek kunnen hier afbeeldingen steeds realistischer worden weergegeven. De eerste spelletjes bestonden uit onduidelijke afbeeldingen samengesteld uit puntjes, die moesten een bal of een racewagen voorstellen. Op de huidige spelcomputers kun je tegenwoordig spellen spelen die amper meer van film, en dus van een realistische weergave, te onderscheiden zijn.

Overeenkomsten
Over het geheel bekeken zijn er een aantal overeenkomsten aan te wijzen tussen de ontwikkeling van de schilderkunst in de Renaissance en de ontwikkeling van computerafbeeldingen. Zo kan er in zowel de schilderkunst als de videogames geconstateerd worden dat de afbeeldingen zich hebben ontwikkeld van symbolen naar realistische weergaven van werelden, al dan niet als realiteit bedoeld. Dankzij deze ontwikkeling is de inleving in deze afbeeldingen een stuk makkelijker geworden en hoeft de fantasie minder aangesproken te worden.
Tenslotte kunnen we constateren dat in zowel de schilderkunst als het Flash-internetdesign een ontwikkeling is van ambacht, of commercieel werken, naar kunst.

Eindoordeel
Zijn er overeenkomsten aan te wijzen tussen de schilderkunst in de opkomst van de Renaissance en de opkomst van afbeeldingen op een computerbeeldscherm?
Deze vraag kan ik wat betreft videogames bevestigend beantwoorden, in beide gevallen is er een ontwikkeling geconstateerd van symbolische afbeeldingen naar realistische afbeeldingen, met daarbij een makkelijkere inleving in het afgebeelde. Op het gebied van interfacedesign kan ik op deze vraag geen duidelijk ja geven, omdat blijkt dat er in de jaren negentig juist een ontwikkeling was die iconen als 'verbeelding van een programmataak' juist verving voor symbolen. Een uitzondering hierop is het internetdesign met Flash, hier constateren we dat zowel in de schilderkunst in de Renaissance als met Flashdesign een ontwikkeling zien van (commercieel) ambachtswerk naar schilderkunst en design als kunst.