Hoofdstukindeling 0.4

Een nieuwe versie van mijn hoofdstukindeling. (Versie 0.3 is halverwege al gesneuveld, vandaar nu 0.4.) Op basis van deze indeling ga ik beginnen aan mijn eerste drie hoofdstukken.
De hoofdstukindeling kun je downloaden als PDF-bestand (157kB) of hieronder in HTML lezen. Alle opmerkingen zijn welkom via het commentaar of via mail.

Hoofdstukindeling

Jeroen Steeman (http://www.minitrue.nl)
Communicatie- en informatiewetenschappen/Nieuwe media en digitale cultuur – Universiteit Utrecht
Versie 0.4: woensdag 2 maart 2005
Nuttige bijdragers worden bedankt, maar verder kunnen aan deze reacties geen rechten worden ontleend.

 • 1. Inleiding
  • Inleiding op onderwerp
   • Weblogs
   • Weblogs en politiek
  • Reden van onderzoek
   • Wetenschappelijke relevantie
   • Maatschappelijke relevantie
  • Vraagstelling
   • Hoofdvraag
   • Deelvraag
  • Onderzoeksmethode
   • Literatuuronderzoek
   • Observaties
   • Interviews
   • Reikwijdte, beperkingen
  • Uitleg opbouw scriptie
 • 2. De wisselwerking tussen politiek en media
  centrale thema’s in de scriptie

  • Communicatie van politiek naar burgers: Media
   • Scriptie is mediavergelijkend
    steeds weblogs vergelijken met andere media
  • Politiek, media en burgers: Framing
  • Traditionele media vs. nieuwe media
   overgang naar weblogs

   • Term ‘traditionele media’ als tegenovergestelde van nieuwe media (internet)
 • 3. Weblogs en weblogs, beschrijving en definitie van weblogs
  • Weblogs als nieuw genre
   geschiedenis
  • Kenmerken van weblogs
   • Chronologische berichten
    basisdefinitie
   • Extra’s (reacties, rss, etc.)
  • Definitie van weblogs volgens Jeroen (licht vs. zwaar)
  • Technische vergelijking met andere internetgenres
   • Webpagina
   • Forum
   • Chat
  • Politieke weblogs
   • Definitie van politiek weblog (inclusief politiek)
   • Opdeling in twee categorieën
    • Weblogs van politici zelf
    • Andere weblogs schrijven over politiek
 • 4. Nieuws, informatie van politiek naar burgers via media
  • Belangen bij nieuws
   • Politiek: Bereiken van kiezers
   • Traditionele media: Commerciële belangen, horserace
    ideaal vs. praktijk
   • Burgers: Mening vormen
  • Onverenigbare belangen: crisis
   • Volgens Castells
    schrijfmonopolie
   • Volgens Habermas
    light
  • Weblogs: democratisering van het nieuws (publicatie)
   • Internet: iedereen kan publiceren
   • Weblogs zijn beste genre voor nieuws
    • Makkelijk en goedkoop
     in vergelijking met kranten
    • Netwerkfunctie
     weblogs werken als olievlek
   • RSS maakt van weblog (ook) push-medium
   • Geen risico op monopolie
    geen schaarste aan mediaruimte
  • Framing
   • Framing in traditionele (massa)media
    Naast politici framen media ook
    o.a.: Ideologische kleur (verzuiling), kijkcijfers, financiële bronnen, gebruikmakend van ANP
   • Framing in weblogs
    o.a.: Persoonlijke meningen, stijl, bezoekerscijfers
   • Mozaïek van frames
    Massamedia bieden enkele invalshoeken, weblogs miljoenen
   • Deconstructie van framing van politiek en media
    Berichtgeving van politici en media worden uitgebeend en kunnen hiermee de framing deconstrueren (factcheck)
  • Democratische bewakingsfunctie
   Wie bewaakt de bewakers?

   • Traditionele media als bewakers van politici en van elkaar
    • Crisis: door belangen geen goede controle
    • Gevolg: minder vertrouwen in politiek en media
   • Weblogs als bewakers van politici, media en elkaar
    • Miljoenen weblogs houden alles in de gaten
    • Verantwoording van traditionele media en politici
     Voorbeeld: Trent Lott
 • 5. Discussie, informatie van burgers naar politiek via media
  • Noodzaak van debat in politiek proces
   • Besluitvorming
   • Terugkoppeling
  • Reageren in traditionele media is moeilijk
   • TV
    uitnodiging voor debatprogramma
   • Radio
    mogelijkheid tot inbellen
   • Krant/tijdschrift
    ingezonden brief
   • Debat in traditionele media is elitair
  • Weblogs zijn debat
   • Opbouw van een zwaar weblog veroorzaakt debat
    • Algemeen linken naar bron/andere weblogs over discussie
    • Reactiemogelijkheid
    • Trackbacks
    • Hoge debatkwaliteit
     Ideale gesprekssituatie van Habermas (vlg. Elmine Wijnia)
  • Kloof
   • Traditionele media: kloof tussen burgers en elite
   • Debat op weblogs heeft kenmerk van gesprek
    iedereen treedt met iedereen in debat

    • In debat met webloggende politici
    • Debatteren op weblog over politiek
   • Gesprek is veel invloedrijker dan traditionele media
    Katz, Lazarsfeld
  • ‘Agendasetting’ door weblogs
   • Discussies verspreiden zich snel in de blogosphere
    olievlek

    • Opinieleiders (grote weblogs) nemen discussie over
     tipping point
    • Webloggende politici worden gelezen door traditionele media
  • Effect van discussies
   • Overgenomen door traditionele media
   • Overgenomen door webloglezende politici
    softwarepatenten
 • 6. Gemeenschap, burgers dichter bij de politiek
  • De burger voelt zich niet betrokken bij politiek
   • Crisis in nieuwsberichtgeving van traditionele media
   • Afnemende politieke interesse door elitair debat
  • Weblogs en gemeenschappen
   • Zware weblogs zijn gemeenschappen
    • Reacties
    • Discussies met andere weblogs
    • Interesse in dezelfde onderwerpen
    • Voorbeeld?
  • Online campagnevoeren
   • Het succesverhaal van Dean
   • Oorzaak: actieve gemeenschap
   • Actieve gemeenschap voert campagne voor politicus
    Expres kort houden omdat hier mijn expertise voor politici ligt?
 • 7. Reacties uit het veld
  • Korte samenvatting uit vorige hoofdstukken
  • Interviews met politici en medewerkers over weblogs
   Later uitwerken
 • 8. Conclusies
  • Herhaling van vraagstelling
  • Uitgebreide samenvatting van gedachtelijn uit vorige hoofdstukken
  • Beantwoorden van vraagstelling en deelvragen
  • Aflsluiting
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *