JNM V: Henk Blanken en slotdiscussie

En na de pauze was ineens die aardige jongen met zijn draadloze router weg. Liveloggen zat er dus niet meer in. Dan maar een kort verslagje achteraf over de presentatie van Henk Blanken en over de slotdiscussie.

Henk Blanken is internetjournalist, maar ook adjunct-directeur van het Dagblad van het Noorden. Hij maakte een aantal belangrijke opmerkingen in zijn presentatie.

Ten eerste schetste hij de geschiedenis van de mediarevolutie, waarbij het internet als aanjager daarvan laat beginnen in het ‘interbellum’ tussen het eind van de twintigste eeuw met de val van de Berlijnse muur en het begin van de eenentwintigste eeuw met de aanslagen van 11 september 2001.

Ten tweede legde hij uit dat de kranten sinds die mediarevolutie compleet niet hebben zitten opletten. Op tal van terreinen vaan kranten vroeger onmisbaar waren zijn ze hun sterke positie verloren.

Blanken concludeert dat de kranten niet luisterden naar de wensen van de gebruikers.

Tenslotte showt Blanken ‘zijn’ nieuwe website van het Dagblad van het Noorden waarin nieuws snel, kort en in chronologische volgorde wordt weergegeven en waar de gebruiker zelf zijn homepage kan samenstellen.

Het symposium werd afgesloten met een (helaas) veel te warrige discussie waarin niet echt besproken wordt wat nu eigenlijk het onderwerp was van de dag: Nieuwe journalistiek voor nieuwe media. De presentaties waren op zich redelijk interessant, maar het blijkt dat de usability uit het eerste gedeelte en de journalistiek uit het tweede toch niet makkelijk te vermengen zijn. Een duidelijke keuze voor een onderwerp zal het symposium volgend jaar een stuk effectiever maken.

JNM IV: Elja Polak (Kobalt)

Kobalt is een mediabureau dat dat veel expertise heeft voor marketing in nieuwe media. Voorbeelden waarmee ze werken zijn de ‘gewone’ banners, maar ook virale campagnes, mobiele marketing, sponsor- en partnership. Belangrijke adviezen die er te geven zijn:

  • Overheersende formaten scoren
  • Hoge zichtbaarheid
  • Een overeenkomstsynergie in creatie (banner) en landingpage
  • Continue aanwezigheid van logo

JNM III: Onderzoek naar gemeentewebsites

Onderzoekers van de Universiteit Twente (Menno de Jong en Marieke Kuijer) en van de Universiteit Utrecht (Leo Lentz en Sanne Eling) onderzoeken in het kader van een NWO-project gemeentelijke website vanuit verschillende perspectieven.
Het onderzoek van de Universiteit Twente richt zich op expertanalyse, de manier om een website te testen door experts naar een website te laten kijken. Het blijkt echter dat experts die zonder opdracht naar een site kijken maar weinig knelpunten kunnen signaleren. Een oplossing hiervoor is om de experts een scenario te geven waardoor ze door de ogen van een bezoeker naar een webpagina kijken. Een vragenlijst (heuristiek) kan ook helpen als geheugensteun om experts meer te sturen in hun evaluatie.
Het onderzoek van de Universiteit Utrecht richt zich op gebruikersevaluatie. Hierin komt een breed scala aan bod, van onderzoek dat in een ‘natuurlijke’ surfsituatie tot stand komt, tot onderzoek in een laboratoriumsetting. Voorbeelden zijn vragenlijsten, analyse van logbestanden, hardopdenkmethode en oogvolgregistratie.

JNM II: Peter Wiegman (STIR)

Peter Wigman van de Stichting Internet Reclame vertelde in zijn presentatie hoe de stichting probeert om voor adverteerders betrouwbare cijfers over websitebezoeken te leveren. Deze dienst is te vergelijken met het Kijk- en Luisteronderzoek voor traditionele media.
Een interessant verhaal over de manier waarop de STIR probeert om het internetbezoek van de Nederlanders te volgen, maar helaas geen aandacht voor de long tail en de impact van middelgrote en kleine sites, maar alleen voor grote sites als Ilse en MSN. Terwijl juist de websites in de long tail enorm gespecificeerd zijn en daarom uitermate geschikt voor hele precieze doelgroepmarketing.

Symposium “Nieuwe journalistiek voor nieuwe media”

Vandaag ben ik aanwezig op het symposium “Nieuwe journalistiek voor nieuwe media“, georganiseerd door de Praktijkstudie Journalistiek & Nieuwe Media van de faculteit Letteren, Universiteit Leiden. Ik zal proberen om vandaag af en toe een post te schrijven over wat er hier allemaal gebeurt. Het programma bestaat uit een mix van sprekers over gebruikersonderzoek naar websites en meer culturele benadering van nieue media.

Eerste geintje van vandaag: Een tiener die tegelijkertijd msn-t, belt, surf en pizza eet doet aan muftitafking. Multitasking uitgesproken met een stuk pizza in je mond.

Beoordeling Blogocratie: 7,5

De beoordeling van mijn begeleidster Marianne van den Boomen en tweede lezer Imar de Vries is binnen. Ik heb een 7,5 gekregen voor mijn scriptie. Marianne schrijft in haar mailtje dat ze graag een 8 had gegeven, maar dat er daarvoor nog net wat teveel puntjes een beetje rammelen. Maar met dit cijfer ben ik ook erg tevreden! Ook andere weblogs reageren op mijn scriptie. Een overzicht van de reacties.

Marianne van den Boomen geeft aan waar de goede en zwakke punten in mijn scriptie zitten:

Scriptie Blogocratie online

Eindelijk is het dat zover. Mijn scriptie over weblogs en politiek, ‘Blogocratie’, is bijna beoordeeld. Reden voor mij om de scriptie online te publiceren. De scriptie is zowel in html te lezen, als te downloaden in pdf via http://www.minitrue.nl/blogocratie.
Retecool had gister om half twaalf al de primeur omdat Google zo verdraaid snel was met indexeren. Dat wordt nog eens wat met die weblogs.
Hieronder staat een kort persbericht over het onderzoek, waarin ik in het kort de uitkomsten bespreek. De komende dagen zal ik steeds hoofdstukken uit mijn scriptie uitlichten en uitgebreider bespreken.

“Weblogs brengen politiek dichter bij de burger”

Dat is de uitkomst van het afstudeeronderzoek waarmee Jeroen Steeman, student Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht op 21 oktober afstudeert. In de relatie tussen burgers en politici spelen media een uiterst belangrijke rol. Maar door de vercommercialisering van de traditionele media als televisie, radio en kranten verliezen de burgers het vertrouwen in de politiek. Het onderzoek naar weblogs en politiek wijst uit dat weblogs – zowel van politici, als van niet-politici – deze trend kunnen keren.

Nederlands onderzoeksproject naar weblogs en politiek

Een paar weken geleden werd ik gemaild door dr. Gaby Sadowski-Rasters, onderzoeker aan de TU/e, waarin ze vertelde dat ze m’n scriptie erg interessant vond en me vroeg of we er een keertje over konden praten. Wat volgde was een erg constructief gesprek, waarin we hebben besloten om te proberen om een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op te zetten om de ontwikkeling van weblogs in de Nederlandse politiek de komende jaren op de voet te volgen. Het lieft in de vorm van een AIO-project.
Goed nieuws dus, maar dan zal er wel financiering voor het onderzoek moeten komen. In eerste instantie schrijven we de wetenschappelijke bureaus van de verschillende politieke partijen en overheidsinstellingen aan, maar we willen ook op zoek naar commerciële partijen die ons onderzoek willen steunen.
Heeft er iemand nog suggesties voor interessante partijen die ons onderzoek misschien willen ondersteunen?

Scriptie bijna klaar!

Ja mensen, na meer dan een jaar is ie dan bijna klaar: mijn scriptie over weblogs en politiek. Op dit moment lees ik de laatste proefversie nog één keer door om de laatste schrijffoutjes eruit te vissen. Daarna gaat-ie naar de copyshop en dan kan ik maandag m’n hele examendossier inleveren. En dan nog een maandje wachten op de uitslag. Spannend!

Zwalkend onderzoek naar weblogs

Via About:blank kwam ik terecht bij een nieuwsberichtje van DotWise. Ook zij hebben een onderzoekje uitgevoerd naar weblogs. Middels “online kwalitatief onderzoek”, ik neem aan een online enquête, hebben ze verschillende vragen gesteld aan ogenschijnlijk wilekeurige websurfers.
De uitkomsten van het onderzoek zijn echter op z’n minst opmerkelijk te noemen, maar helaas biedt het bericht van DotWise geen cijfers om deze beweringen te onderbouwen.

In de eerste alinea meldt het bericht dat de respondenten meer waarde hechten aan

sites en nieuwsbrieven van dagbladen, nieuwsrubrieken en consumenten-organisaties. Belangrijkste kritiek: weblogs zijn lang niet altijd up-to-date en de informatie is vaak al op andere manieren in het nieuws geweest zonder wezenlijke toegevoegde waarde.
Bron: DotWise – Weblogs spelen geringe rol bij meningsvorming

Toch merk ik zelf regelmatig dat ik op weblogs nieuws lees dat nooit in de kranten staat en dus ook niet voorkomt in hun nieuwsbrieven. Amerikaanse en Britse voorbeelden laten zien dat in tijden van een ramp het citizen journalism, journalisme door burgers (via weblogs) een enorme rol kunnen spelen.