Bloggen voor de publieke zaak

Nienke Mulder heeft haar scriptie voor haar studie Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente afgerond met een scriptie over weblogs en politiek, in opdracht van Destemvan.nl.
In de scriptie besteedt Mulder aandacht aan de rechtstreekse communicatie tussen politici (en de overheid) en burgers. De scriptie bekijkt vooral de situatie vanaf de communicatiewetenschappelijke kant, waar mijn scriptie eerder een mediavergelijkend perspectief heeft en dus meer aandacht heeft voor de rol die de media spelen en voor thema’s als citizen journalism, waarbij burgers zelf op weblogs schrijven over politiek nieuws.

Op Destemvan.nl staat een uitgebreide samenvatting van de scriptie, daar is ook een versie in PDF te lezen.

Het weblog is één van de nieuwe media-toepassingen dat goed aansluit bij de aanbevelingen van de commissie Wallage over betere communicatie met de burger. Het onderzoek van Mulder concentreert zich dan ook op de manier waarop weblogs van lokale politici ingezet kunnen worden om de communicatie tussen overheid en burgers te verbeteren.
Het weblog kan een rol spelen in het openbaar maken en beschikbaar maken van informatie, bij het betrekken van burgers bij beleid, het aanpassen van informatie aan specifieke doelgroepen en het zorgt ervoor dat de politici bereikbaar zijn. Om communicatie mogelijk te maken moet er de mogelijkheid zijn om direct op het weblog te reageren. Op die manier is een dialoog en zelfs een discussie tussen burgers en politici mogelijk.
Bron: Destemvan.nl – Politici moeten aan het bloggen