Hoe slim is het publiek?

Suze Krijnen heeft voor haar minor Journalistiek van de Universiteit Utrecht een scriptie geschreven over weblogs en civiele journalistiek. Civiele journalistiek moet gezien worden als journalistiek door burgers, uitstekend voorbeeld hiervan is Ohmynews uit Zuid-Korea.
Krijnen geeft een mooi overzicht van het huidige debat in de wetenschap en in de journalistiek. Aan de ene kant staat de wetenschap die van mening is dat het publiek heel goed in staat is om zelf nieuws te schrijven en om zelf te selecteren in dat nieuwsaanbod. De heersende opvatting binnen de journalistiek is juist dat het publiek niet in staat is om die keuze te maken, daar hebben ze journalisten voor nodig.

Zelf merk ik dat journalisten als de dood zijn voor het internet omdat dat hun bekende wereldje volledig op z’n kop kan zetten. Koploper hierin is alles-wantrouwer Francisco van Jole. Gelukkig komen er in de scriptie ook webloggers en wetenschappers, waaronder mijn nederige ik, aan het woord. Een paar quotes die mijn opvattingen bevestigen:

“Op een weblog schrijf je wat je wil. Dat is geen journalistiek”, zegt de Vlaamse onlinejournalist Dominique Deckmyn (verbonden aan de krant De Standaard). Weblogs zijn een losse cultuur die niet strookt met de journalistieke werkwijze. Veel bloggers respecteren de journalistieke regels niet, zoals hoor en wederhoor en het controleren van bronnen. De inhoud van berichten wordt niet gecontroleerd, is soms gemanipuleerd (vaak het geval met beeldmateriaal), eenzijdig (gebaseerd op slechts één bron), en de stukjes worden zelf onmiddellijk op het internet geplaatst. “Journalistiek kost tijd”, zegt Van Jole, “en tijd is er niet in de snelle weblogwereld.”

Ik denk dat deze opmerkingen de spijker op z’n kop slaan: Weblogs zijn geen journalistiek in de trant van nieuwsgaring zoals het zo objectief mogelijk presenteren van de feiten. Weblogs verwijzen zelf namelijk vaak naar ‘traditionele’ nieuwsbronnen. Weblogs zijn juist uitermate geschikt om nieuws te duiden. Het vertrouwen van het publiek dat de traditionele journalistiek daar in slaagt, verdwijnt. In de plaats daarvan gaat de lezer op internet op zoek naar informatie die kan helpen bij het interpreteren van nieuws.

“De reactiemogelijkheid is het meest overschatte kenmerk van de weblog”, zegt Van Jole. Hij is niet de enige. De journalistieke professie kent het publiek geen grote oordelingsbevoegdheid over de kwaliteit van het werk toe. Journalisten houden het liefst de teugels in eigen handen. Zij houden zich zelf al op de hoogte van wat er zich in de wereld afspeelt. “Journalisten hebben de kennis en vaardigheid in huis om op journalistieke gronden hun nieuwskeuze aan een publiek te presenteren en die informatie te interpreteren”, aldus Van Jole.

De journalistiek heeft geen monopolie op de publieke discussie. Weblogs zijn bij uitstek geschikt om een combinatie te maken van de publieke discussie zoals die in de media wordt gevoerd en van de echte publieke discussie; zoals die gevoerd wordt op straat.

De complete scriptie We-media, Weblogs voor een betere civiele journalistiek is te downloaden in PDF-formaat (249kB).

Dan Gillmor gets his hands dirty

Dan Gillmor, author of We the Media and columnist annouced that he’s leaving Mercury News to start to work on a grassroots journalism project himself. The South-Korean collaborative newssite Ohmynews got the chance to ask Gillmor some questions: What’s Next for Dan Gillmor?
I’m halfway through We the Media, and I have to say that it really gives me some extra insights. I can surely recommend it to everybody studying weblogs.

Since We the Media is licensed under a Creative Commons license, it can be downloaded for free on Gillmor’s site. But with the falling dollar it’s getting cheaper to order a hardcopy at Amazon.com.