JNM III: Onderzoek naar gemeentewebsites

Onderzoekers van de Universiteit Twente (Menno de Jong en Marieke Kuijer) en van de Universiteit Utrecht (Leo Lentz en Sanne Eling) onderzoeken in het kader van een NWO-project gemeentelijke website vanuit verschillende perspectieven.
Het onderzoek van de Universiteit Twente richt zich op expertanalyse, de manier om een website te testen door experts naar een website te laten kijken. Het blijkt echter dat experts die zonder opdracht naar een site kijken maar weinig knelpunten kunnen signaleren. Een oplossing hiervoor is om de experts een scenario te geven waardoor ze door de ogen van een bezoeker naar een webpagina kijken. Een vragenlijst (heuristiek) kan ook helpen als geheugensteun om experts meer te sturen in hun evaluatie.
Het onderzoek van de Universiteit Utrecht richt zich op gebruikersevaluatie. Hierin komt een breed scala aan bod, van onderzoek dat in een ‘natuurlijke’ surfsituatie tot stand komt, tot onderzoek in een laboratoriumsetting. Voorbeelden zijn vragenlijsten, analyse van logbestanden, hardopdenkmethode en oogvolgregistratie.