Tegenlicht ontrafelt mediabeleid kabinet

De aflevering van Tegenlicht van afgelopen zondag De media en de markt, de kijker en de macht over de toekomst van de publieke omroep is een schoolvoorbeeld van een programma zoals dat alleen binnen de publieke omroep gemaakt kan worden. Felix Rottenberg interviewt verschillende figuren uit het Nederlandse medialandschap waaronder Wim van de Donk, als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid mede vormgever van de huidige mediaplannen van het kabinet, en Laurens Drillich, de voorzitter van BNN.

Het programma legt duidelijk de vinger op deze zere plek van het voorgenomen kabinetsbeleid inzake de publieke omroepen.
De politiek ziet problemen in de representatie van de publieke omroep. De publieke omroep is – zoals de naam al zegt – van het publiek. De politiek mag daar zelf niet te veel over te zeggen hebben. Als oplossing voor dit probleem komt de WRR met de oplossing om terug te gaan naar de (verzuilde) situatie van de ledenomroepen. Hoe meer leden een omroep heeft, des te meer zendtijd krijgt het te vullen.
Drillich van BNN verwijst terecht het plan naar te prullenbak. De jongeren (doelgroep van BNN) zijn namelijk nooit bereid om het het (verhoogde) lidmaatschapsgeld van 24 euro te gaan betalen. Leden van de EO zullen dit echter veel eerder wel zijn. Het gevolg is een enorme scheefgroei in de representativiteit van de oproepen, waarmee de door het kabinet zo geprezen functies van opinie en debat volkomen verwateren. De omroepen moeten steeds meer moeite steken in het werven van leden om geen zendtijd te gaan verliezen, iets wat ongetwijfeld ten koste gaat van het programmabudget.
Het valt me op dat het rapport van de WRR zo kortzichtig is in haar opvattingen, terwijl het juist poogt om een grote toekomstvisie te ontwikkelen voor Nederland. Ze hebben een grote kans laten liggen om de publieke omroep sterk te maken, niet om de concurrentie aan te gaan met de commerciĆ«le omroepen, maar ook kwalitatief hoge programma’s te maken.

WRR mist weblogs in verkenningen

Helaas, ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft nog niet zoveel kaas gegeten van het internet. Vol goede moed bestelde ik de uitgave Trends in het medialandschap, vier verkenningen. In de online pdf-versie zag ik hoopvol een hoofstuk staan over “het publieke domein in het medialandschap”. Helaas hebben de schrijvers en redacteuren de welkbekende oogkleppen op; Internet wordt in alle vier de verkenningen besproken als een autoritair top-down medium waarvan de gevestigde mediabedrijven gebruik maken om hun content te verspreiden.

Er wordt met geen woord gerept over de interactieve kenmerken van het internet, waarbij consumenten zelf productenten worden en daarmee ook het medialandschap mee bepalen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de gebeurtenissen rondom de hoofdredacteur van CNN.
Misschien kan ik uit het boekwerk nog wat interessante getallen halen om mijn scriptie mee te onderbouwen, anders mag ie in de open haard.