[7.1] De basis

Nu alle deelvragen in de vorige hoofdstukken besproken zijn, is het tijd om te concluderen of we een antwoord kunnen geven op de hoofdvraag van het onderzoek: Zijn (politiek georiënteerde) weblogs in staat om burgers actiever te betrekken bij de politiek? Eerst zal ik kort de belangrijkste punten uit de vorige hoofdstukken bespreken, gecombineerd met enkele aanbevelingen die ik op basis van de uitkomsten kan doen. Deze aanbevelingen zullen zowel een maatschappelijk als een wetenschappelijk karakter hebben, sommige aanbevelingen zijn interessant voor politici en media, andere beschrijven waar meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

Mediacracy

Allereerst heb ik in hoofdstuk 2 een basis gelegd voor het onderzoek. Dit hoofdstuk bespreekt de relatie tussen politici, media en burgers en toont aan dat alle drie de groepen afhankelijk zijn van elkaar. Burgers zijn afhankelijk van de media om het nieuws over de politiek door te geven en van de politici omdat die het overheidsbeleid bepalen, de media zijn weer afhankelijk van de politici voor het aanleveren van nieuws en van de burgers om winstgevend te kunnen zijn. Tenslotte zijn de politici weer afhankelijk van de burgers omdat zij macht hebben door te stemmen en zijn ze van de media afhankelijk om naamsbekendheid te krijgen onder de burgers.

Doordat de politici alleen via de media de burgers kunnen bereiken, worden hun boodschappen door de media vervormd door framing, het maken van keuzes over bepaalde invalshoeken, aannames en interpretaties. Hierdoor beïnvloeden ze onvermijdelijk het publiek. Deze manier waarop media het politieke proces beïnvloeden noemen we mediacracy.

Ook politici kunnen bedoeld of onbedoeld het publiek beïnvloeden. Ze kunnen proberen om een bepaalde invalshoek in de berichtgeving in de media te promoten, zodat ze zelf op hun voordeligst belicht worden. Dat principe wordt spinning genoemd.

Tenslotte heb ik geconstateerd dat er fundamentele verschillen zijn tussen de traditionele media van kranten, radio en televisie en de nieuwe media. De traditionele media zijn top-down georganiseerd en werken volgens het broadcastmodel. Nieuwe media zoals het internet werken juist bottom-up, waarbij iedereen kan deelnemen aan de communicatie in alle richtingen.

Weblogs en weblogs

In het derde hoofdstuk beschrijf ik het ontstaan van de weblogs en definieer ik de term weblog als een internetpagina met posts (berichten) in chronologische volgorde. De overige kenmerken zoals de mogelijkheid tot reageren en het gebruiken van permalinks stellen me in staat om onderscheid te maken tussen lichte weblogs die deze functionaliteiten niet hebben en zware weblogs die deze juist wel gebruiken. Tenslotte maak ik in het hoofdstuk onderscheid tussen weblogs van politici en weblogs van burgers die over politiek schrijven.

[Volgende pagina >>>]