[7.5] Eindoordeel

Aan de hand van het bespreken van de drie deelvragen kunnen we nu tot een antwoord komen op de hoofdvraag van dit onderzoek: Zijn (politiek georiënteerde) weblogs in staat om burgers actiever te betrekken bij de politiek?

Het antwoord op deze vraag kan bevestigend beantwoord worden. Ja, weblogs zijn in staat om burgers actiever te betrekken bij de politiek. Zowel in de nieuwsverslaggeving rondom politiek, in het publieke politieke debat als in het vormen van gemeenschappen helpen weblogs om de burgers te betrekken in de gang van zaken rondom politieke onderwerpen. Tot nu toe zijn vooral politieke weblogs van niet-politici daarin geslaagd, maar juist politici kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burger en politiek door zelf een weblog te beginnen en door de lezers actief te betrekken in politieke onderwerpen.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de politici in staat zijn om het vertrouwen van de burgers weer terug te winnen en met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is er volop gelegenheid om dat te laten gebeuren.

Ondertussen zal de wetenschap meer onderzoek moeten doen naar de blogosfeer en de maatschappelijke gevolgen daarvan voor burgers, media en politici. Daarnaast zal ze de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social software op het internet op de voet moeten blijven volgen. Een taak waaraan ik me met veel plezier zal wijden.

[<<< Terug naar voorpagina]